Kvalitetspolicy

för lokalvård Göteborg
  • A & O Städservice AB skall erbjuda sina kunder anpassade städtjänster av hög kvalitet till en försvarbar kostnad.
  • Arbetet skall utföras uthålligt med miljö och arbetsmiljö integrerat i kvalitetsarbetet.
  • Kontorsstädningen/städningen planeras i samråd med våra kunder för att utföras i rätt tid och med rätta metoder.
  • Material och metoder skall, vid varje givet tillfälle, väljas för att nå bäst resultat utan att arbetsmiljö, miljö eller lokaler och dess inredning belastas negativt.
  • Ständigt sträva efter kvalitetsförbättringar genom att alla medarbetare involveras i kontinuerliga mätbara förbättringar gällande tjänster och rutiner.
  • Mätning av städkvalitet enligt nordisk standard INSTA 800 utförs enligt särskild överenskommelse.

Tillräckliga resurser skall avsättas för att leva upp till denna kvalitetspolicy.