Miljöpolicy

- Miljövänlig städfirma
  • A & O Städservice AB i Göteborg skall erbjuda sina kunder anpassade städtjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Verksamheten planeras för att i möjligaste mån hushålla med råvaror och energi samt minimera avfall och restprodukter.
  • Material och metoder skall, vid varje givet tillfälle, väljas för att nå bäst resultat utan att arbetsmiljö, miljö eller lokaler och dess inredning belastas negativt.
  • Ständigt sträva efter förbättringar av vårt miljöarbete genom att alla medarbetare involveras i kontinuerliga mätbara förbättringar gällande tjänster och rutiner.
  • A & O Städservice AB förbinder sig att efterleva, och om möjligt överträffa, legala krav som berör dess verksamhet och kan hänföras till dess miljöaspekter.

Tillräckliga resurser skall avsättas för att leva upp till denna miljöpolicy.