Om företaget

Lokalvård Göteborg - A & O Städservice

Företaget utför lokalvård i Göteborg

A & O Städservice AB är ett familjeföretag i andra generationen och har sitt ursprung i Argus städ. Under våren 1981 köptes Argus av Reckittgruppen som rationaliserade bort den specialserviceavdelning som vi arbetade på. Vi erbjöds, under förutsättning att vi startade eget, att överta vissa arbeten. Beslutet var inte svårt att ta och under hösten 1981 startade A & O Städservice AB. A & O Städservice AB är ett av Göteborgs äldsta städföretag.

Efter hand minskade beroendet av vår tidigare arbetsgivare och vi kunde utveckla verksamheten efter våra egna idéer. Det har mynnat ut i kontraktsbunden lokalvård Göteborg och reguljärstädning av kontor, där vi lyckats skapa och behålla en god kundkrets. Våra kunder inom lokalvård finns såväl inom privata företag som i offentlig verksamhet. Vi erbjuder naturligtvis våra kunder sedvanliga kringtjänster såsom storstädning, fönsterputs, golvvård, inköp av förbrukningsmaterial m.m. All lokalvård i Göteborg med omnejd.

En av våra största tillgångar är personalen, där vi fortfarande har medarbetare som varit med sedan starten 1981. 1999 utbildades samtliga anställda enligt SRY- Servicebranschens Yrkesnämnds kursplan, vilken är en partsammansatt nämnd som verkar för kompetensutveckling inom städbranschen. 80 % jobbar fortfarande kvar. Vi ser det som ett gott betyg åt vår personalpolicy.

Lokalvård Göteborg med bästa möjliga kompetens

Genom kontinuerlig utbildning av all fast anställd personal är vår ambition att erbjuda våra kunder bästa möjliga kompetens vid varje givet tillfälle.

A & O Städservice AB i Göteborg har idag 10 anställda och omsätter 3,5 miljoner.
Vi strävar inte efter snabb eller kraftig expansion utan efter att behålla vår marknadsandel och vårda de kundrelationer vi har. Detta skall inte tolkas som en passiv hållning till marknaden utan som en möjlighet att ge våra kunder bästa tänkbara service.

Som ett led i utvecklingen av företaget arbetar vi kontinuerligt med miljö- och kvalitetssäkring av verksamheten, vilket vi hoppas ytterligare kommer att stärka vår position och därmed verifiera vårt ständiga arbete med förbättringar, inte minst i våra relationer med kunderna.

För kvalitets- och miljöstyrning är ISO 9001 respektive ISO 14004 är den vägledande standard som A & O Städservice AB arbetar efter.

Sedan 2004 har vi möjlighet att använda oss av INSTA 800, Nordisk standard för kontroll av utfört städarbete. Kontrollen utförs fyra gånger per år.