Personalpolicy

A & O Städservice
  • A & O Städservice AB skall erbjuda sina anställda en stimulerande och personligt utvecklande arbetsmiljö.
  • Minimera personalomsättningen genom en aktiv personalpolitik gällande allt från sociala insatser till arbetsmiljö och lönefrågor.
  • Fokus sätts på den enskilde arbetstagaren vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Målsättningen är att samtliga fast anställda skall ha yrkesutbildning enligt SRY- Servicebranschens Yrkesnämnd kursplan.
  • All personal skall kunna kontrollera utfört arbete, genom självkontroll, enligt Nordisk Standard ISTA 800.
  • Gemensam klädsel med A & O Städservice AB:s logotyp skall bäras under arbetstid.
  • Vi strävar efter jämställdhet och accepterar inte kränkande särbehandling, oavsett orsak.
  • Våra arbetsplatser är naturligtvis drog och rökfria.
  • Lojalitet gentemot företaget och dess kunder är en självklarhet liksom vår tystnadsplikt.
  • Ständigt ha en dialog mellan de anställda och företaget för att förbättra och utveckla denna policy likväl som den enskilde anställda och företaget.

För att kunna leva upp till dessa förväntningar utbildas, kontinuerligt, samtliga i företaget. Tillräckliga resurser skall avsättas för att leva upp till denna policy.