Verksamhetspolicy

  • A & O Städservice AB skall erbjuda företag, offentliga verksamheter och organisationer kompletta städtjänster och kringtjänster.
  • Arbetet skall utföras uthålligt med miljö och arbetsmiljö integrerat i kvalitetsarbetet.
  • Verksamheten planeras för att i möjligaste mån hushålla med råvaror och energi samt minimera avfall och restprodukter.
  • Material och metoder skall, vid varje givet tillfälle, väljas för att nå bäst resultat utan att kvalitet arbetsmiljö, miljö eller lokaler och dess inredning belastas negativt.
  • Ständigt sträva efter förbättringar av vårt arbete genom att alla medarbetare involveras i kontinuerliga utbildningar i syfte att förbättra våra tjänster och rutiner.
  • Mätning av städkvalitet enligt nordisk standard INSTA 800 utförs enligt särskild överenskommelse.

Tillräckliga resurser skall avsättas för att leva upp till denna policy.